Oversigt over de litterære selskaber i Danmark.


Aksel Sandemose Selskabet
Stiftet: 2008
Antal medlemmer: 60
Formand: Villy Elmann Nielsen
Kontaktperson: Villy Elmann Nielsen (velmann@mail.tele.dk, 28 94 41 05)
Hjemmeside: http://www.Sandemose.dk

B.S. Ingeman-selskabet
Stiftet: 1992
Antal medlemmer: 125
Formand: Niels Kofoed
Kontaktperson: Niels Kofoed (nvkofoed@mail.tele.dk, 45803717)
Hjemmeside: http://www.ingemann-selskabet.dk

Bachtinselskabet i Danmark
Stiftet: 2006
Antal medlemmer:
Formand: Nina Møller Andersen
Kontaktperson: Christian Christiansen (christian_christiansen@hotmail.com)
Hjemmeside: http://www.bachtinselskabet.dk

Bakkehuset - Dansk Litteraturforening
Stiftet: 1928
Antal medlemmer: 150
Formand: Dr. phil, forfatter Mette Winge
Kontaktperson: Inge Nørballe (inge@indrenet.dk, 33 21 37 50)
Hjemmeside: http://www.bakkehusmuseet.dk/forside/besog/litteraturforening.html

Blicher-Selskabet
Stiftet: 1951
Antal medlemmer: 500
Formand: Operasanger Erik Harbo
Kontaktperson: Erik Harbo (erik.harbo@mail.dk, 46 37 39 20)
Hjemmeside: http://www.blicherselskabet.dk

Bri-Tolkienselskabet i København
Stiftet: 1996
Antal medlemmer: 30
Formand: Kim H. Pierri
Kontaktperson: Kim H. Pierri (brikontakt@bri.dk, 46 36 12 14)
Hjemmeside: http://www.bri.dk

Carit Etlar Selskabet
Stiftet: 2000
Antal medlemmer: 16
Formand: Lektor Martin Dyrbye
Kontaktperson: Martin Dyrbye (md@iva.dk)
Hjemmeside:

Dansk Selskab for 1700-talsstudier
Stiftet: 1997
Antal medlemmer: 67
Formand: Søren Peter Hansen
Kontaktperson: Søren Peter Hansen (soeren.peter.hansen@mail.dk, 38 33 10 38)
Hjemmeside: http://www.dsf1700.dk

Dansk selskab for ny fransksproget litteratur - SLC
Stiftet: 2010
Antal medlemmer: ca. 40
Formand: Steen Bille Jørgensen
Kontaktperson: Steen Bille Jørgensen (sbj@siteslc.dk, 61 11 81 18)
Hjemmeside: http://www.siteslc.dk

Dansk Selskab for Romantikstudier
Stiftet: 1997
Antal medlemmer: 54
Formand: Lis Møller
Kontaktperson: Lis Møller (litlm@hum.au.dk, 8942 1841)
Hjemmeside: http://www.romantikstudier.dk

Danske revyvenner
Stiftet: 1993
Antal medlemmer: 375
Formand: Stefan Fønss
Kontaktperson: Stefan Fønss (sftr@dbmail.dk, 38 10 20 45)
Hjemmeside: http://www.danskerevyvenner.dk

Dansk-Svensk Forfatterselskab
Stiftet: 1995
Antal medlemmer: 175. Der optages kun medlemmer af danske eller svenske forfatterforeninger eller andre, som har ydet en særlig litterær indsats.
Formand: Helge Krarup
Kontaktperson: Helge Krarup (dsfs@dansk-svensk.com, 33 91 15 07)
Hjemmeside: http://www.dansk-svensk.com

Det Danske Akademi
Stiftet: 1960
Antal medlemmer: 16-20 valgt ved selvsupplering.
Formand:
Kontaktperson: Allan Philip (administrator@danskeakademi.dk)
Hjemmeside: http://www.danskeakademi.dk

Det Danske Edgar Allan Poe Selskab
Stiftet: 2007
Antal medlemmer: 25
Formand: Torben Carlsen
Kontaktperson: Torben Carlsen (formand@poeselskabet.dk, 27 29 32 21)
Hjemmeside: http://www.poeselskabet.dk/

Det Danske James Joyce Selskab
Stiftet: 1962
Antal medlemmer: 100
Formand: John Christiansen
Kontaktperson: Inge Sloth Jacobsen (inge@rarebooks.dk, 33 24 19 14)
Hjemmeside: http://www.james-joyce.dk

Det Danske Jules Verne Selskab
Stiftet: 2005
Antal medlemmer: 11
Formand: Henrik Wilfred Christensen
Kontaktperson: Lejf Rasmussen (Lejf.Rasmussen@psy.ku.dk, 44 92 14 70)
Hjemmeside: http://www.jules-verne.dk/selskabet.html

Det Danske Klopstockselskab af 1984
Stiftet: 1984
Antal medlemmer: Under 25. Man skal anbefales for at opnå medlemskab - det er en ære at være medlem.
Formand: Cand. mag. Bo Lillesøe
Kontaktperson: Bo Lillesøe (bolille@hotmail.com, 35 14 61 67)
Hjemmeside: http://www.steinberger.dk/Klopstock/index.htm

Det danske kriminalakademi
Stiftet: 1986
Antal medlemmer: Mellem 30 og 35. Man bliver opfordret til at søge medlemskab.
Formand: Flemming Jarlskov
Kontaktperson: Flemming Jarlskov (, 54 94 75 80)
Hjemmeside:

Det danske Proust-selskab
Stiftet: 2002
Antal medlemmer: Pr. 31.12.2014 :164
Formand: Connie Selmann
Kontaktperson: Charlotte L. Mollerup (kasserer@proust.dk, 20646694)
Hjemmeside: http://www.proust.dk

Det Danske Shakespeare Selskab
Stiftet: 1961
Antal medlemmer: 80
Formand: Søs Haugaard
Kontaktperson: Søs Haugaard (shaugd@hum.ku.dk, 35 38 38 65/26 74 38 65)
Hjemmeside:

Det Danske Thomas Mann Selskab
Stiftet: 2012
Antal medlemmer: 192
Formand: Morten Dyssel
Kontaktperson: Flemming Zimling (f-zimling@webspeed.dk, 45 88 80 24)
Hjemmeside: http://www.thomasmann.dk

Dickens Selskabet i Danmark
Stiftet: 2003
Antal medlemmer: 40
Formand: Lise Lotte Frederiksen
Kontaktperson: Lise Lotte Frederiksen (f_lise_lotte@hotmail.com, 29101055)
Hjemmeside: http://www.dickens-selskabet.dk

Drachmann Selskabet i Kolding
Stiftet: 2015
Antal medlemmer: p.t. 10
Formand: Lars Stig Duehart
Kontaktperson: Lars Stig Duehart (info@drachmann-selskabet.dk, 75501529)
Hjemmeside: http://www.drachmann-selskabet.dk/

Drachmannklubben
Stiftet: 1968
Antal medlemmer: 130.
Formand: Henning Brandhof
Kontaktperson: Henning Brandhof (brandhof@skagennet.dk, 98 44 44 54)
Hjemmeside: http://www.drachmannklubben.dk

Forening for Boghaandværk
Stiftet: 1888
Antal medlemmer: 450
Formand: Erland Kolding Nielsen
Kontaktperson: Lilli Riget (lilli.riget@stofanet.dk, 32 95 85 15 (tors.10-12.30) privat 98 12 79 33)
Hjemmeside: http://www.boghaandvaerk.dk

Foreningen Antoine de Saint-Exupérys Venner
Stiftet: 2003 (den 7. april).
Antal medlemmer: Efter stiftende generalforsamling d. 7. april 2003 ca. 12 medlemmer. Der arbejdes på at skaffe medlemmer til den nystartede forening
Formand:
Kontaktperson: Agnete Langgård (agnete.langgaard@image.dk, 38 74 21 51)
Hjemmeside: http://www.saint-exupery.dk

Foreningen Guldalderinstituttet
Stiftet: 2002
Antal medlemmer: 90
Formand: Kjeld Lykke
Kontaktperson: Beate Asmussen (info@guldalderinstituttet.dk, 3879 1841)
Hjemmeside: http://www.guldalderinstituttet.dk

Georg Brandes Selskabet
Stiftet: 1971
Antal medlemmer: 100
Formand: Sune Berthelsen
Kontaktperson: Anatolio Kronik (admin@brandes-selskabet.dk)
Hjemmeside: http://www.brandes-selskabet.dk

Grundtvig-Selskabet af 8. september 1947
Stiftet: 1947
Antal medlemmer: 394
Formand: Peter Balslev-Clausen
Kontaktperson: Kirkeligt Samfund (vartov@vartov.dk, 33 13 76 70)
Hjemmeside:

Gustav Wied Selskabet
Stiftet: 1938
Antal medlemmer: 200
Formand: Louis Hansen
Kontaktperson: Tommy Kjeldahl Jensen (kjeldahl@gmail.com)
Hjemmeside: http://www.gustavwiedselskabet.dk

H. C. Andersen Selskabet i Helsingør
Stiftet: 2004
Antal medlemmer: 36
Formand: Fhv. ungdomsskoleinspektør Arne Hedegaard
Kontaktperson: : Lotte Steen Hansen (lottesteen@hotmail.com)
Hjemmeside:

H.C. Andersen Samfundet i Odense
Stiftet: 1925
Antal medlemmer: 300
Formand:
Kontaktperson: Niels Oxenvad (, 66 11 88 43)
Hjemmeside:

H.C. Andersen-Samfundet i København
Stiftet: 1936
Antal medlemmer: 60
Formand: Claus Tilling
Kontaktperson: Grete Bille (hca_greb@outlook.dk)
Hjemmeside: http://www.hca-samfundet.dk

Hans Henrik Møller-selskabet
Stiftet: 2010
Antal medlemmer: 42
Formand: Jacob Ludvigsen
Kontaktperson: Carsten Seeger (carsten@kulturbornholm.dk, 56470282)
Hjemmeside: http://www.kulturbornholm.dk

Heiberg-Selskabet
Stiftet: 1971
Antal medlemmer: 96
Formand: Kirsten Dreyer
Kontaktperson: Kirsten Dreyer (kirsten.dreyer@os.dk, 45 83 50 75)
Hjemmeside: http://www.heiberg-selskabet.dk

Holberg-Samfundet
Stiftet: 1922
Antal medlemmer: 74
Formand: Sune Berthelsen
Kontaktperson: Sune Berthelsen (suneberthelsen@yahoo.dk, 53540265)
Hjemmeside:

Imladris - Danmarks Tolkienforening
Stiftet: 1992
Antal medlemmer: 22
Formand:
Kontaktperson: Mads Højgaard (mads.hojgaard@gmail.com, 25317050)
Hjemmeside: http://www.imladris.dk

J. P. Jacobsen Selskabet
Stiftet: 1958
Antal medlemmer: 50
Formand: Svend Sørensen
Kontaktperson: Svend Sørensen (thistedmuseum@mail.tele.dk, 97 92 05 77)
Hjemmeside: http://www.jpjacobsen-selskabet.au.dk

Johannes Buchholtz Selskabet
Stiftet: 1970
Antal medlemmer: 175
Formand: Erling Høiberg
Kontaktperson: Erling Høiberg (eh@struer-gym.dk, 97 85 00 58)
Hjemmeside:

Johannes Jørgensen Selskabet
Stiftet: 2002
Antal medlemmer: 120
Formand: Stig Holsting
Kontaktperson: Stig Holsting (stighholsting@gmail.com)
Hjemmeside: http://www.johannesjoergensenselskabet.dk

Kaj Munk Selskabet
Stiftet: 1997
Antal medlemmer: 180
Formand: Christian Grund Sørensen
KontaktpersonChristian Grund Sørensen (cgs@km.dk23118162)
Hjemmeside: http://www.kajmunkselskabet.dk

Karin Michaëlis Selskabet
Stiftet: 2006
Antal medlemmer: 50
Formand: Keld Sørensen
Kontaktperson: Keld Sørensen (kekas@mail.dk)
Hjemmeside: http://www.karinmichaelis.dk

Landsforeningen Martin A. Hansen
Stiftet: 2009
Antal medlemmer: 210
Formand: Ole Juul
Kontaktperson: Ole Juul (ole-juul@post.tele.dk, 22800827)
Hjemmeside: http://www.martin-a-hansen.dk

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke
Stiftet: 1991
Antal medlemmer: 73 pers. og 18 institutioner.
Formand: Forfatter Pia Grandjean Odderskov
Kontaktperson: Per T. Mouritsen (, 97 57 21 44)
Hjemmeside:

Litteratur6000
Stiftet: 2004
Antal medlemmer: 75
Formand: Tina Møller
Kontaktperson: Valeria Lacorte (lacortevaleria@hotmail.com, 29 91 89 21)
Hjemmeside: http://www.koldingbib.dk/litteratur6000

Modersmål-Selskabet
Stiftet: 1979
Antal medlemmer: ca. 400
FormandMette Bjørnvig Kaufmann 
Kontaktperson
Formand Mette Bjørnvig Kaufmann eller redaktør & sekretær Georg S. Adamsen (sekretariat)
Hjemmeside: http://www.modersmaalselskabet.dk

Morten Korch Selskabet
Stiftet: 2012
Antal medlemmer: 5
Formand: Chris Kraft-Christensen
Kontaktperson: Chris Kraft-Christensen (chris-kraft-christensen@mail.dk, 30 32 65 81)
Hjemmeside: http://www.MortenKorchSelskabet.dk

Pontoppidan Selskabet
Stiftet: 2000
Antal medlemmer: 150
Formand: Johan Rosdahl
Kontaktperson: Kristian Nellemann (helenkrist@hotmail.com, 38 74 19 07 / 50 40 46 77)
Hjemmeside: http://www.henrikpontoppidan.dk

Selskabet Bellman i Danmark
Stiftet: 1993
Antal medlemmer: 150
FormandMusiker og komponist Henrik Bøggild
Kontaktperson:
Hjemmeside: http://www.bellman.dk

Selskabet for børnelitteratur, IBBY Danmark
Stiftet: 1976
Antal medlemmer: 400.
Formand:Bjarne W. Andresen
Kontaktperson:  Bjarne W. Andresen info@ibby.dk
Hjemmeside: http://www.ibby.dkSelskabet for dansk teaterhistorie
Stiftet: 1911
Antal medlemmer: 550
Formand: Klaus Neiiendam
Kontaktperson: Henrik Borberg (henrik@borberg.dk, 35 55 00 70)
Hjemmeside:

Skandinavisk Kriminalselskab
Stiftet: 1991
Antal medlemmer: 30 medlemmer i Danmark
Formand: Kim Småge (Norge)
Kontaktperson: Bjarne Rother Jensen ()
Hjemmeside:

Søren Kierkegaard Selskabet
Stiftet: 1948
Antal medlemmer: 25-40
Formand: Dorothea Glöckner
Kontaktperson: Dorothea Glöckner (kontakt@kierkegaardselskabet.dk)
Hjemmeside: http://www.kierkegaardselskabet.dk/

Vendsyssel litterære Selskab (nedlagt 2014)
Stiftet: 2002
Antal medlemmer: 141
Formand: Peter Michael Lauritzen
Kontaktperson: Peter Michael Lauritzen (toft-lauritzen@tdcadsl.dk, 98 43 03 35)
Hjemmeside: http://www.vls.mobi

Aakjærselskabet
Stiftet: 1980
Antal medlemmer: 2027 (pr. 31. dec. 2015
Formand: Henning Linderoth
Kontaktperson: Henning Linderoth (info@jenle.dk, 24 26 00 25)
Hjemmeside: http://www.jenle.dk

Aarestrup-foreningen i Nysted
Stiftet: 1992
Antal medlemmer: 120
Formand: Peter Abrahamsen
Kontaktperson: Henning Jørgensen (emil@aarestrup-foreningen.dk, 54 87 12 93)
Hjemmeside: http://www.aarestrup-foreningen.dk


Ingen kommentarer:

Send en kommentar